Fårömålet        kännetecken       ord      y blir till ö    artiklar    bestämd form   

        ha & hann     fyrkasussystemet    fårömålet idag   länkar 


Gutniskan har precis som alla andra språk olika lokala varianter – dialekter. Laumålet är förmodligen den dialekt som är mest känd tack vare Fei-Jakås brev och Mathias Klintbergs uppteckningar, och det är även den dialekt som idag har tagit platsen som gutniskt ”riksmål”.

Varför har vi då inte hört talas om dialekter som t ex. Vamlingbomålet eller Gothemsmålet? Man skulle visst kunna dela in gutamålet i olika dialekter baserat på uppteckningar från 18-1900-tal. Där ser man att former från exempelvis Storsudret kontrasterar till former från norra Sudret, och att målet från ex. Gothem påvisar ålderdomligare drag än socknar längre norrut.

 

I praktiken behöver man bara tala om två gutniska dialekter: Fårögutniska - gutniskan som talas på Fårö (el. Faroy som ön heter på gutniska) och Storlandsgutniska som talas på övriga Gotland. De övriga lokala skillnaderna i gutniskan är traditionellt inte så märkbart stor som mellan dessa mål.

 

Läs mer om gutniska här!

 

 

 

 

Källor: Gotländsk Ordbok I-II, H. Gustafsson

Gutamålet I-II -  en historisk-deskriptiv översikt, H. Gustafsson

Forngutnisk Ljudlära, Söderberg

 

 

 

 

 

 

Denna sida sammanställd av Anna-Carin Gahm