Fårömålet        kännetecken       ord      y blir till ö    artiklar    bestämd form    

        ha & hann     fyrkasussystemet    fårömålet idag   länkar  

 


Fårömålet idag

 

Tråkigt nog har denna fårögutniska – forngutniskans sista utpost - fått skuffa på sig rätt rejält för storlandsgutniskans framfart. Storlandsgutniskan är naturligtvis lika mycket gutniska som fårömålet, och såg faktiskt tidigare även ut som detta med a-ändelser istället för ”e” och ”dair”, ”dar” och ”daun” istället för ”di”, osv. Storlandsgutniskan har istället haft en starkare utveckling i riktning mot svenskan men kanske lika mycket mot danskan. Jämför ”itt” (danska ”itt”), ”di” (danska ”di”), ”haldede” (danska imperfektändelsen ”-ede”) mot fårömålets ”att”, ”dair” och ”hellt”. mfl. Imperfektändelsen var i äldre gutniska ”-adi” i svaga verb.  Även e-ändelsen i ex. ”kaupe”, ”singe”, antas vara danskpåverkan. 

På 1900-talets andra halva fick gutamålet såväl som fårömålet ett visst uppsving då ett ökat intresse gjorde att en det uppkom studiecirklar och publicerades en del nytt material. Trots detta sitter de gotländska målen i en trång sits och i fårömålets fall är situationen kanske ännu mer allvarlig med alldeles för få talare för att kunna klara sig i modern tidsålder och där Fårö genom sin popularitet har fått många nya svensktalande invånare vilket till viss del påverkat öbornas språk.  Man kan än dock se en del av det gamla språket bevarat i dagens fårömål, trots att en väsentlig del av den gamla fårögutniska som vi möter i Gotländsk ordbok redan har fallit i glömska.

   

 

 

 

Maila mig gärna