Fårömålet        kännetecken       ord      y blir till ö    artiklar    bestämd form   

        ha & hann     fyrkasussystemet    fårömålet idag   länkar  

 


Artiklar

I fårömålet heter artiklarna i obestämd form ”ann”(maskulinum), ”a”(fem) och ”att”(neutr) då storlandsgutniskan har gått över till ”en”(mask), ”a” (fem) och ”a”/”itt”/”ett” (neutrum). De forngutniska artiklarna hette ”ann”, ”ain” och ”att”. Här har fårömålet bibehållit de gamla formerna förutom ett bortfall i femininum.

 

 

 

Maila mig!